Vyhodnocení veřejné sbírky pro výročí 100 let ČCE

Milí přátelé,

ohlížíme se za rokem 2018, v němž jsme si připomněli sto let od sloučení lutherské církve a kalvínské církve v naši Českobratrskou církev evangelickou.

Bylo to mnoho bohoslužeb, shromáždění, přednášek, publikací, článků, diskusí, koncertů.

Kromě jiného jsme si uvědomili, kolik zůstává nezodpovězených otázek minulosti – například náš vztah k sesterské Německé evangelické církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která na našem území vznikla po sjednocení ČCE.

S pokorou jsme přemýšleli o přítomnosti, o budoucnosti. Většinou převažoval pohled na církev Kristovu, která tu za 100 let jistě bude, pokud ovšem Kristus podruhé nepřijde. Ale zda to bude ČCE, nebo jiná, opět s někým sloučená církev, zda bude spíše méně lidnatá než ta současná, nebo naopak kostely nebudou stačit…

Myslím, že bez frází a nadbytečného patosu nám došlo, že máme svou církev rádi, sílilo nás setkávání známých i neznámých, mladších i starších. Nakonec, při vší naší kritičnosti, kousek navrch měla spíše hrdost a posilnění, než skepse.

A také – obnovila se nezbytnost a krása svobody. Totiž, že mít starosti, ale být svobodní, především vůči státu nebo nějaké ideologii, je úplně to nejlepší.

Nechtěli jsme hradit vydání spojená s výročím z řádného rozpočtu. Proto jsme vyhlásili dobrovolnou sbírku. Těm, kdo na ni přispěli, děkujeme. Vaše dary nám pomohly, a také posilovaly naši odvahu pouštět se do všeho toho plánování, chystání a organizování.

Za Synodní radu a Ústřední církevní kancelář – Daniel Ženatý

 

Dne 27.06.2019 Magistrát hlavního města Prahy vystavil protokol o kontrole celkového vyúčtování veřejné sbírky na zajištění připomínkových akcí k 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické s výrokem, že nebyly shledány žádné nedostatky a vyúčtování se schvaluje.

 

Rekapitulace celkového vyúčtování za období od 24.04.2018 do 14.03.2019:

  • Hrubý výtěžek sbírky: 550.709,37 Kč
  • Náklady spojené s pořádáním sbírky: 25.525,37 Kč (tj.4,63 % z hrubého výtěžku sbírky)
  • Čistý výtěžek sbírky: 525.184 Kč

Čistý výtěžek sbírky byl použit na zajištění slavnostního večera v Obecním domě dne 16.12.2018 a též na zajištění tlumočení na konferenci v Senátu dne 14.12.2018

Všem dárcům děkujeme za příspěvky a podporu!

(Foto: Eva Kořínková)

Zvukový záznam konference v Senátu

Nabízíme zvukový záznam z konference na téma „Církve ve střední Evropě o převratném roce 1918“, která se konala 14. prosince v Senátu Parlamentu ČR.

celý rozhovor
14. 1. 2019

Přednáška P. Hoška a pobožnost M. Židkové

Zveřejňujeme dvě promluvy, které zazněly v neděli 16. prosince během slavnostního shromáždění v Obecním domě.

celý rozhovor
14. 1. 2019

Fotogalerie ze Slavnostního shromáždění v Obecním domě

Fotogalerie ze Slavnostního shromáždění, které se u příležitosti 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické uskutečnilo 16. prosince 2018 v Praze v Obecním domě.

celý rozhovor
11. 1. 2019
Všechny články

GENERÁLNÍ SPONZOR

Evangelische Kirche im Rheinland

HLAVNÍ SPONZOR

CONSEQ Evangelische Landeskirche in Baden Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Magistrát hl. m. Praha Ministerstvo kultury ČR Nadace DRFG Wood & company

PARTNER

E.ON Chládek a Tintěra Koh-I-Noor Pardubický kraj Pardubice Respect, a.s. UniCredit Bank kudyznudy.cz