„Musíme se aktivně zajímat o to, co se ve společnosti děje,“ říká Daniel Ženatý.

Synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Ženatý upozorňuje, že církev musí zůstat hrdá a nezávislá na státu. Zároveň předpokládá, že společnost, která je demokratická a svobodná, s církví spolupracuje ráda.