Kladno
17. 6. 2018

Přednáška Jak se dělá církev

Od 10:15 bude v Kladně přednášet synodní kurátor Českobratrské církve evangelické Vladimír Zikmund na téma Jak se dělá církev. Bližší informace www.kladno.evangnet.cz.

Partneři oslav

město Pardubice