Kladno
25. 11. 2018

Vyhlížení nového století Českobratrské církve evangelické

Slavnostní bohoslužbu od 9 hodin bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Zúčastní se také bývalý synodní kurátor Zdeněk Susa. Následovat bude slavnostní oběd a odpolední program s účastí zástupců města a ekumeny. Program účastníci zakončí symbolickým Vyhlížením adventu a nového století ČCE z věže kladenského magistrátu. Bližší informace www.kladno.evangnet.cz.

Partneři oslav

město Pardubice Pardubický kraj