Vyhlížení nového století Českobratrské církve evangelické

25.11.2018
Kladno

Slavnostní bohoslužbu od 9 hodin bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Zúčastní se také bývalý synodní kurátor Zdeněk Susa. Následovat bude slavnostní oběd a odpolední program s účastí zástupců města a ekumeny. Program účastníci zakončí symbolickým Vyhlížením adventu a nového století ČCE z věže kladenského magistrátu. Bližší informace www.kladno.evangnet.cz.