Kladno
16. 12. 2018

Vzpomínková bohoslužba v Kladně

Celoroční cyklus oslav uzavřou kladenští evangelíci v neděli 16. prosince slavnostní vzpomínkovou bohoslužbou v 9 hodin s vyluhováním svaté večeře Páně. Bližší informace www.kladno.evangnet.cz.

Partneři oslav

město Pardubice Pardubický kraj