Témata z historie

První čtvrtstoletí Husovy československé evangelické bohoslovecké fakulty

a co mu předcházelo na poli studia evangelické teologie v c. k. monarchii. Talem scholam erigendi vos non estis in statu (na zřízení takové školy nemáte dost sil) – tak […]

Kalich ve vzpomínkách Jana Mazla

Na konci roku 1932 se Jan Mazel přestěhoval do Prahy a po čase začal pracovat v knihkupectví Kalich; posléze se stal jeho vedoucím. Jak sám říkával, „kupčil“ v Kalichu plných padesát let. Ještě dlouho po listopadovém převratu přicházel na uvádění nových knih, často s taškou jablíček, vypěstovaných na chalupě na Chlumu. O Kalich se živě zajímal do konce svého života.

Od synodního výboru k synodní radě

Na třetím zasedání ustavujícího generálního sněmu (18. prosince 1918) byl v evangelické modlitebně na Královských Vinohradech odhlasován vznik synodního výboru, který měl pro nově vzniklou církev prozatímně nahradit funkci Vrchní […]

Muzeum Husova domu

„Úcta k památkám po předcích jest jedním z dokladů i jedním z měřítek kulturní vyspělosti národa i jednotlivce. Barbaři, lidé nekulturní, písemné i jiné památky minulosti ničili, pálili. Někdy z […]

Neekumenický postoj či věrnost ideálům?

V roce 1918 všechny protestantské církve nadšeně vítaly konec omezování náboženských svobod a útlaku, který byl po 300 let spojen s habsburskou monarchií. Do nové republiky se vracel T. G. Masaryk, který byl zastáncem protestantského chápání historie národa. Již v roce 1903, kdy byl položen základ pomníku M. J. Husa v centru Prahy, objevovaly se snahy po sjednocení českého protestantismu.

Od myšlenky k činu aneb za Husův dům „můžou studenti“

V roce 1889 se na půdě českého zemského sněmu odehrála tzv. „desková debata“. Jednalo se v ní o umístění Husova jména na jednu z desek vnější fasády Muzea Království českého […]

Habemus ČCE!

Ani vzájemná shoda na sjednocení pod jednu církev, k níž augsburští i reformovaní dospěli při příležitosti husovského půlmilénia roku 1915, ještě nebyla krokem posledním. K vzniku nové církve totiž mezitím […]

Historické preludium

V evangelickém prostředí je součástí běžného povědomí, že Českobratrská církev evangelická vznikla roku 1918 spojením Evangelické církve augsburského vyznání (luterských) a Evangelické církve helvétského vyznání (reformovaných). Tato dvě konfesijní křídla […]

Co předcházelo generálnímu sněmu 1918

Jakkoli bolestné ztráty přinesla světu i naší zemi Velká válka 1914-1918, jakkoli mnoho českých rodin přišlo o syny, kteří padli na bojištích, česká domácí půda nebyla samotnými boji přímo zasažena. […]

Cesta ke sjednocení

Opětovná legální existence evangelických církví je v českých zemích spojena s vládou císaře Josefa II. a vydáním Tolerančního patentu v říjnu roku 1781. Počátky pozvolně přicházející náboženské tolerance můžeme ale […]

GENERÁLNÍ SPONZOR

Evangelische Kirche im Rheinland

HLAVNÍ SPONZOR

CONSEQ Evangelische Landeskirche in Baden Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Magistrát hl. m. Praha Ministerstvo kultury ČR Nadace DRFG Wood & company

PARTNER

E.ON Chládek a Tintěra Koh-I-Noor Pardubický kraj Pardubice Respect, a.s. UniCredit Bank kudyznudy.cz