Témata z historie

Muzeum Husova domu

„Úcta k památkám po předcích jest jedním z dokladů i jedním z měřítek kulturní vyspělosti národa i jednotlivce. Barbaři, lidé nekulturní, písemné i jiné památky minulosti ničili, pálili. Někdy z […]

Neekumenický postoj či věrnost ideálům?

V roce 1918 všechny protestantské církve nadšeně vítaly konec omezování náboženských svobod a útlaku, který byl po 300 let spojen s habsburskou monarchií. Do nové republiky se vracel T. G. Masaryk, který byl zastáncem protestantského chápání historie národa. Již v roce 1903, kdy byl položen základ pomníku M. J. Husa v centru Prahy, objevovaly se snahy po sjednocení českého protestantismu.

Od myšlenky k činu aneb za Husův dům „můžou studenti“

V roce 1889 se na půdě českého zemského sněmu odehrála tzv. „desková debata“. Jednalo se v ní o umístění Husova jména na jednu z desek vnější fasády Muzea Království českého […]

Habemus ČCE!

Ani vzájemná shoda na sjednocení pod jednu církev, k níž augsburští i reformovaní dospěli při příležitosti husovského půlmilénia roku 1915, ještě nebyla krokem posledním. K vzniku nové církve totiž mezitím […]

Historické preludium

V evangelickém prostředí je součástí běžného povědomí, že Českobratrská církev evangelická vznikla roku 1918 spojením Evangelické církve augsburského vyznání (luterských) a Evangelické církve helvétského vyznání (reformovaných). Tato dvě konfesijní křídla […]

Co předcházelo generálnímu sněmu 1918

Jakkoli bolestné ztráty přinesla světu i naší zemi Velká válka 1914-1918, jakkoli mnoho českých rodin přišlo o syny, kteří padli na bojištích, česká domácí půda nebyla samotnými boji přímo zasažena. […]

Cesta ke sjednocení

Opětovná legální existence evangelických církví je v českých zemích spojena s vládou císaře Josefa II. a vydáním Tolerančního patentu v říjnu roku 1781. Počátky pozvolně přicházející náboženské tolerance můžeme ale […]

Partneři oslav

CONSEQ Evangelische Landeskirche in Baden Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern Evangelische Kirche im Rheinland KOH-I-NOOR Ministerstvo kultury ČR Pardubický kraj město Pardubice Hlavní město Praha respect UniCredit Bank Wood & company