Témata z historie

Generální sněm v prosinci 1918 a spojení českých evangelíků

Cesta k opětovnému spojení českých evangelíků, kteří se museli dle tolerančního patentu z roku 1781 hlásit buď k luterskému či reformovanému vyznání, vedla řadou desetiletí.

Přestupové hnutí

Přísně vzato vznikla Českobratrská církev evangelická v prosinci 1918, jenže skutečná hodina zrodu udeřila 15. 2. 1921. To totiž probíhalo sčítání lidu, které rozhodlo o náboženské mapě právě vzniklého Československa.

Evangelická teologická fakulta v proměnách času

O zřízení první evangelické bohoslovecké fakulty, respektive Husovy československé fakulty bohoslovecké, což byl její tehdejší oficiální název, rozhodl parlament ČSR 8. dubna 1919 schválením příslušného zákona.

První čtvrtstoletí Husovy československé evangelické bohoslovecké fakulty

A co mu předcházelo na poli studia evangelické teologie v c. k. monarchii. Talem scholam erigendi vos non estis in statu (na zřízení takové školy nemáte dost sil) – tak […]

Kalich ve vzpomínkách Jana Mazla

Na konci roku 1932 se Jan Mazel přestěhoval do Prahy a po čase začal pracovat v knihkupectví Kalich; posléze se stal jeho vedoucím. Jak sám říkával, „kupčil“ v Kalichu plných padesát let. Ještě dlouho po listopadovém převratu přicházel na uvádění nových knih, často s taškou jablíček, vypěstovaných na chalupě na Chlumu. O Kalich se živě zajímal do konce svého života.

Od synodního výboru k synodní radě

Na třetím zasedání ustavujícího generálního sněmu (18. prosince 1918) byl v evangelické modlitebně na Královských Vinohradech odhlasován vznik synodního výboru, který měl pro nově vzniklou církev prozatímně nahradit funkci Vrchní […]

Muzeum Husova domu

„Úcta k památkám po předcích jest jedním z dokladů i jedním z měřítek kulturní vyspělosti národa i jednotlivce. Barbaři, lidé nekulturní, písemné i jiné památky minulosti ničili, pálili. Někdy z […]

Neekumenický postoj či věrnost ideálům?

V roce 1918 všechny protestantské církve nadšeně vítaly konec omezování náboženských svobod a útlaku, který byl po 300 let spojen s habsburskou monarchií. Do nové republiky se vracel T. G. Masaryk, který byl zastáncem protestantského chápání historie národa. Již v roce 1903, kdy byl položen základ pomníku M. J. Husa v centru Prahy, objevovaly se snahy po sjednocení českého protestantismu.

Od myšlenky k činu aneb za Husův dům „můžou studenti“

V roce 1889 se na půdě českého zemského sněmu odehrála tzv. „desková debata“. Jednalo se v ní o umístění Husova jména na jednu z desek vnější fasády Muzea Království českého […]

Habemus ČCE!

Ani vzájemná shoda na sjednocení pod jednu církev, k níž augsburští i reformovaní dospěli při příležitosti husovského půlmilénia roku 1915, ještě nebyla krokem posledním. K vzniku nové církve totiž mezitím […]

GENERÁLNÍ SPONZOR

Evangelische Kirche im Rheinland

HLAVNÍ SPONZOR

CONSEQ Evangelische Landeskirche in Baden Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Magistrát hl. m. Praha Ministerstvo kultury ČR Nadace DRFG Wood & company

PARTNER

E.ON Chládek a Tintěra Koh-I-Noor Pardubický kraj Pardubice Respect, a.s. UniCredit Bank kudyznudy.cz